The New Course

Hřiště dvou rozdílných charakterů. První devítka působí spíše linksovým dojmem s úzkými fervejemi obklopenými vegetací, četnými bankry, proloženými občas jejich skotskou variantou a rozsáhlými gríny dobře hlídanými pískovými i vodními překážkami. Vzdáleně je tak možné uslyšet ozvěny ostrovních hřišť na nichž se hrají prestižní turnaje jako British Open. I zde se každá nepřesnost trestá nebezpečně se vinoucími hranicemi hřiště či vodními překážkami a odměnou za její opak je pak patování na jamkovištích, skýtajících svou rozlehlostí nepřeberné množství variant umístění jamky.

Druhá devítka se více rozvolňuje do krajiny a kopíruje její původní reliéf, který byl mistrně využit k zasazení podmanivých jamek. Četná jezírka a rokle dělají tuto část hřiště nejen psychologicky náročnější, ale i lahodí oku pozorovatele s nejen golfově vyvinutou optikou. Novinkou a zcela jistě výzvou pro všechny golfisty je redesign jamky č. 15 a úplně nová čtyřparová jamka č. 16. Dojem z celého hřiště pak umocňuje i závěrečná jamka s překrásným výhledem na klubovnu vkusně zasazenou do panoramat Beskyd s Lysou horou v zádech a jezírkem, které je poslední výzvou golfistům před jejich spočinutím ve stylové restauraci Golf. Ta pak zcela jistě umožní při dobrém jídle a pití osvěžení golfem unavenému jedinci nejen na těle, ale i na duchu.

Místní pravidla

  1. Hranice hřiště (prav. 27.1) - oplocení areálu a obydlí, označení bílými kolíky. Bíločerné kolíky označují jednostranný aut pro jamky č. 2 a č. 3.
  2. Dropovací zóny - na jamkách č. 4 a 16 jsou vyznačeny dropovací zóny. Hráč je smí použít, pokud se jeho míč na jamce č. 4 nachází ve vodní překážce za jamkovištěm a na jamce č. 16 se nachází ve vodní překážce v blízkosti jamkoviště označené žlutými kolíky
  3. Biozóny - jsou vymezeny žlutočernými kolíky na jamkách č. 13, 14 a 15 - zákaz vstupu. Hráč postupuje podle pravidla 26-1 (Vodní překážky)
  4. Nepohyblivé závady (prav. 24.2) - veškeré cesty vč. cest pro vozíky, terče vzdálenosti a zavlažovací systémy.
  5. Vápencové kameny - na jamce č. 18 jsou součástí hřiště.
  6. Elektrické vedení - na jamce č. 16, povinnost beztrestného opakování rány.
  7. Kameny v bunkrech - pohyblivá závada (prav. 24.1)
  8. Mladé stromky - překáží-li stromek opatřený podpěrným kůlem hráči v zaujetí postoje nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí se míč zvednout a beztrestně spustit na vzdálenost do jedné hole od nejbližšího místa úlevy v souladu s postupem předepsaným pravidlem 24-2b (Nepohyblivá závada)
  9. Okrasné trávy - leží-li míč v ostrůvku okrasné trávy nebo se ho dotýká nebo překáží-li okrasná tráva hráči v postoji či švihu, musí se využít úlevy podle prav. 25.1- půda v opravě.
  10. všechny značky vzdáleností na hřišti jsou měřeny na začátek grínu

DĚKUJEME VÁM, ŽE VRACÍTE VYSEKNUTÉ DRNY, OPRAVUJETE STOPY PO DOPADU MÍČKU A NEODHAZUJETE NEDOPALKY CIGARET.

Score card

Tabulka hracího HCP zde.

 

Fotogalerie: