Bouřková pravidla

Bouřková pravidla v Golf Resortu Čeladná aneb kdy je hřiště uzavřeno a na jakou náhradu máte nárok

Obecně se říká "není špatného počasí na golf" a někdy opravdu hráči vyrážejí na hřiště za silného větru či deště. To už je ale riziko, které doprovolně podstupují, ať už z důvodu důležité hry, dlouhé cesty, kterou ujeli, nebo jsou to drsní hráči :-) Proti těmto nepříznivým vlivům se dá chránit správně zvoleným oblečením, které naleznete také v našem PRO-Shopu.

Avšak hra za bouřky je něco jiného. Zásah bleskem je životu nebezpečný, proto hráči musí hru přerušit. Mohou již sami vyhodnotit, že s blížící se bouřkou je vhodné se jít schovat (na toto myslí také pravidla 6-8a), případně vyčkávají na ukončení hry pracovníkem kontroly provozu hřiště. Pracovník kontroly provozu hřiště uzavírá hřiště dvěma po sobě jdoucími zatroubeními na sirénu. Hráči se poté musí neprodleně schovat do nejbližšího úkrytu (altány na hřišti, klubovna).

V případě, že nejpozději do 1 hodiny od přerušení hry nebude možné ve hře nadále pokračovat, má hráč nárok na voucher na hru, kteří obdrží na recepci, dle těchto pravidel:

  • při zakoupení green fee na 18 jamek obdrží voucher na 18 jamek, přerušil-li hru na jamce č. 1-5
  • při zakoupení green fee na 18 jamek obdrží voucher na 9 jamek, přerušil-li hru na jamce č. 6-12
  • při zakoupení green fee na 9 jamek obdrží voucher na 9 jamek, přerušil-li hru na jamce č. 1-5